Návod na výmenu lampy v projektore

​Výmena lampy s modulom v projektore, či proječknej TV je veľmi jednoduchý úkon. Napriek tomu vám odporúčame postupovať podľa návodu, aby ste nezabudli na nejaký dôležitý krok. Postup výmeny lampy bez modulu je komplikovanejší. O koľko, to záleží na okolnostiach, ako sa dozviete nižšie. Postup výmeny je úplne rovnaký pre originálne, generické aj kompatibilné lampy.

Pri výmene môžete postupovať podľa tohto všeobecného návodu. Ak máte k dispozícii manuál k vášmu prístroju, mal by v ňom byť uvedený presný postup priamo pre váš projektor či TV a bude lepšie postupovať podľa neho. U niektorých originálnych lámp s modulom je priložený aj návod od výrobcu.

Ako postupovať pri výmene lampy sa tiež môžete inšpirovať v našich video ukážkach výmeny lampy niekoľkých vybraných projektorov a tiež ukážkou výmeny samotnej výbojky bez modulu.

Postup výmeny lampy s modulom

 1. Ak ste prístroj práve používali, nechajte lampe vnútri dostatok času, aby stačila vychladnúť. Horúca lampa môže spôsobiť požiar, alebo vážne popálenie.
 2. Potom projektor / TV vypnite a odpojte od elektrickej siete.
 3. Nájdite kryt lampy na projektore, uvlonite skrutky, ktorými je pripevnený a odstráňte ho.
 4. Vhodným skrutkovačom uvoľnite skrutky upevňujúce lampový modul - nie vždy je nutné uvoľniť všetky skrutky, ktoré sú dostupné, stačí uvoľniť iba tie, ktorými je lampový modul pripevnený k projektoru.
 5. Uvoľnite (obvykle kovové) madlo lampového modulu.
 6. Pevne držte projektor a opatrne vyťahujte lampový modul za madlo. Ak modul v komore drží príliš pevne, môžete si pomôcť ľahkým páčením skrutkovačom.
 7. Pripravte si nový lampový modul. Ak ste zakúpili samotnú výbojku bez modulu, je potrebné ju vložiť do pôvodného modulu podľa návodu nižšie. Potom sa opäť vráťte k tomu návodu.
 8. Utrite čistou handričkou predné krycie sklo lampového modulu, prípadne i vnútornú reflexnú časť lampy, pokiaľ nie je krytá.
 9. Utrite čistou handričkou predné krycie sklo lampového modulu, prípadne i vnútornú reflexnú časť lampy, pokiaľ nie je krytá.
 10. Vložte ho do projektora presne tak, ako bol usadený lampový modul pôvodne.
 11. Vráťte madlo späť do pôvodnej pozície a uistite sa, že je upevnené.
 12. Zatiahnite skrutky upevňujúce lampový modul
 13. Priložte späť kryt lampového modulu a upevnite ho. Nemá zmysel skúšať projektor zapínať bez krytu lampy upevneného späť. Väčšina projektorov sa v tomto stave nerozbehne!
 14. Vynulujte počítadlo hodín prevádzky lampy. Toto je tiež nevyhnutný krok. Ako sa to presne u vášho prístroja robí sa pozrite do manuálu k projektoru, alebo na článok o nulovaní počítadla v našej poradni.
 15. Zapojte prístroj späť do siete. Teraz je pripravený na použitie.

Postup výmeny výbojky v starom module

Nikdy sa nedotýkajte novej výbojky holou rukou. K jej uchopeniu používajte plastové rukavice, alebo handričku. Mastnota z rúk, ktorá na výbojke priľne môže viesť k explózii výbojky za prevádzky projektora.

 1. Rozoberte pôvodný lampový modul, tak aby bolo možné vyňať pôvodnú výbojku. Odstráňte všetok prach a nečistoty.
 2. Pokiaľ má nová výbojka pre daný kábel pripravený úchyt pre priskrutkovanie očka tak na koniec konektora elektrikárske očko pricvaknite a priskrutkujte k úchytke vhodnou skrutkou. Viď. Obrázky 1-4. Očko vám na vyžiadanie zašleme s lampou.

 3. Pokiaľ má aj nová výbojka už pripevnené napájacie káble k výbojke napevno, potom pahýľ pôvodného kábla spojíte s káblom novej výbojky elektrikárskou dutinkou.
 4. Zostavte lampový modul a vráťte sa späť k predchádzajúcemu návodu.

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV