Video-návod na výmenu lampy v projektore Acer X110P

V krátkom videu uvidíte, ako vymeniť lampu s modulom v projektore Acer X110P. Postup výmeny pre ostatné modely Acer bude podobný. V ukážke je menený celý lampový modul na nový. Ak ste zakúpili samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa aj na video výmeny výbojky v module.

Prepis titulkov

 1. Vypnite projektor stlačením tlačidla Power
 2. Nechajte projektor aspoň 30 minút vychladnúť
 3. Odpojte napájací kábel zo zásuvky
 4. Odmontujte skrutku z krytu lampy
 5. Stlačíte a odstráňte kryt
 6. Vyberte dve skrutky, ktoré držia modul lampy
 7. Vytiahnite modul lampy
 8. Vybaľte novú lampu
  • ak ste objednali samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa na naše video Výmena holé lampy v module
  • dajte pozor, aby ste sa holou rukou nedotkli výbojky v module
  • v prípade potreby použite plastové rukavičky
 9. Vložte novú lampu a zaskrutkujte ju
 10. Zakrytujte lampu
 11. Projektor zapojte do zásuvky a zapnite
 12. Vykonajte resetovanie hodín lampy: po zapnutí projektora: Menu > Management > Lamp hour reset (stlačte tlačidlo a vyberte "Áno") > Nastavte počítadlo hodín lampy na 0
Pošlite návod svojim známym