Video-návod na výmenu lampy v projektore BenQ MP771

Naše video vám ukáže, ako vymeniť lampu s modulom v projektore BenQ MP771.Postup pre ostatné modely značky BenQ bude obdobný. V ukážke je menený celý lampový modul na nový. Ak ste zakúpili samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa aj na video výmeny výbojky v module .

Prepis titulkov

 1. Vypnite projektor stlačením tlačidla Power
 2. Nechajte projektor aspoň 30 minút vychladnúť
 3. Odpojte napájací kábel zo zásuvky
 4. Odmontujte skrutku z krytu lampy
 5. Vyberte kryt
 6. Vyberte dve skrutky, ktoré držia modul lampy
 7. Vytiahnite modul lampy
  • ak lampa pevne drží aj po odstránení všetkých skrutiek, opatrne ju uvoľnite ľahkým páčením skrutkovačom
 8. Vybaľte novú lampu
  • ak ste objednali samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa na naše video Výmena holej lampy v module
  • dajte pozor, aby ste sa holou rukou nedotkli výbojky v module
  • v prípade potreby použite plastové rukavičky
 9. Vložte novú lampu a zaskrutkujte ju
 10. Zakrytujte lampu
 11. Projektor zapojte do zásuvky a zapnite
 12. Vykonajte reset počítadla nasvietených hodín lampy Po zapnutí projektora: Menu > System setu advanced > Lamp settings > Enter > Reset lamps timer > Enter > Reset > Enter
Pošlite návod svojim známym