Video-návod na výmenu lampy v projektore Epson EMP-X56

Pozrite sa ako vymeniť lampu s modulom v projektore Epson EMP-X56. Postup pre ostatné modely projektorov Epson je zvyčajne veľmi podobný. V ukážke je menený celý lampový modul na nový. Ak ste zakúpili samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa aj na video výmeny výbojky v module.

Prepis titulkov

 1. Vypnite projektor stlačením tlačidla Power
 2. Nechajte projektor aspoň 30 minút vychladnúť
 3. Odpojte napájací kábel zo zásuvky
 4. Odmontujte skrutku z krytu lampy
 5. Odstráňte kryt
 6. Vyberte dve skrutky, ktoré držia modul lampy
 7. Vytiahnite modul lampy
 8. Vybaľte novú lampu
  • ak ste objednali samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa na naše video Výmena holej lampy v module
  • dajte pozor, aby ste sa holou rukou nedotkli výbojky v module
  • v prípade potreby použite plastové rukavičky
 9. Vložte novú lampu a zaskrutkujte ju
 10. Zakrytujte lampu
 11. Vyčistite alebo vymeňte prachový filter
 12. Projektor zapojte do zásuvky a zapnite
 13. Preveďte reset počítadla nasvietených hodín lampy: Menu > Reset > Reset hodín lampy > Enter > Áno > Enter
Pošlite návod svojím známym