Akú dostanem záruku na lampu?

Vzhľadom na obmedzenú životnosť lampy (pozri Ako dlho vydrží lampa svietiť?) je tiež obmedzená ich záruka. Na väčšinu lámp je záruka 3, 4, alebo 6 mesiacov v závislosti od výrobcu. Ak je pre vás dĺžka záruky dôležitým faktorom pri nákupe lampy, kontaktujte nás. Oznámime vám dĺžku záruky konkrétnej lampy a v prípade záujmu vám tiež ponúkneme inú zodpovedajúcu lampu s dlhšou zárukou. Napríklad kompatibilné lampy alebo originálne lampy v neoriginálnych moduloch mávajú často záruku dlhšiu ako originálne lampy. Nie je to dané ich spoľahlivosťou, skôr obchodnou politikou výrobcu či dodávateľa lampy. Aj táto pomerne krátka záručná lehota je ale dostatočná na to, aby pokryla prípadné zlyhanie lampy z dôvodu výrobnej vady. Výrobné chyby sa totiž väčšinou prejavia hneď v prvých hodinách prevádzky lampy. Z tohto dôvodu odporúčame novo vyhotovenú lampu nainštalovať do projektora čo najskôr a zo začiatku ju čo najviac zaťažiť. Ak kupujete viac kusov lámp do projektora, aby ste mali zálohu pre prípad náhleho zlyhania lampy, vždy všetky novo zaobstarané kusy vyskúšajte a nechajte ich aspoň desať hodín svietiť. Až potom záložný kusy uskladnite. Odporúčame vám, aby ste sa tiež oboznámili s tipmi na predĺženie životnosti lampy. Na jednom mieste rýchlo získate dôležité informácie, ktoré vám pomôžu ušetriť nemálo peňazí i nervov.

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV