Video-návod na výmenu lampy v projektora Sony VPL-CX85

Pozrite sa ako vymeniť lampu s modulom v projektore Sony VPL-CX85.Postup pre ostatné modely projektorov Sony je zvyčajne veľmi podobný.V ukážke je menený celý lampový modul za nový. Ak ste zakúpili samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa aj na video výmeny výbojky v module.

Prepis titulkov

 1. Vypnite projektor stlačením tlačidla Power
 2. Nechajte projektor aspoň 30 minút vychladnúť
 3. Odpojte napájací kábel zo zásuvky
 4. Odmontujte skrutku z krytu lampy a vyberte kryt
 5. Vyberte dve skrutky, ktoré držia modul lampy
 6. Vytiahnite modul lampy
 7. Vybaľte novú lampu
  • ak ste objednali samotnú výbojku bez modulu, pozrite sa na naše video Výmena holej lampy v module
  • dajte pozor, aby ste sa holou rukou nedotkli výbojky v module
  • v prípade potreby použite plastové rukavičky
 8. Vložte novú lampu a zaskrutkujte ju
 9. Zakrytujte lampu
 10. Vyčistite alebo vymeňte prachový filter
 11. Projektor zapojte do zásuvky a zapnite
 12. Vykonajte resetovanie hodín lampy: po zapnutí projektora: Stlačte nasledujúce tlačidlá na diaľkovom ovládači v danom poradí za dobu kratšiu ako 5 sekúnd: Reset, < , >, Enter
Pošlite návod svojím známym