Ako vynulovať počítadlo nasvieteného času lampy na projektore?

Po výmene lampy je u väčšiny projektorov nevyhnutné vynulovať počítadlo nasvieteného času lampy. Ak počítadlo nevynulujete, projektor bude predčasne hlásiť vysvietenie novej lampy, alebo ju dokonca odmietne naštartovať. Postup nulovania počítadla lampy nájdete v manuáli k vášmu projektoru, alebo sa môžete inšpirovať nasledujúcimi postupmi.

Počítadlo naopak nikdy nenulujte pred výmenou lampy. Aj ak vaša stará lampa dobre svieti a projektor začne hlásiť blížiaci sa koniec životnosti lampy, odporúčame ihneď objednať lampu novú. Akonáhle vám nová lampa príde, hneď ju nainštalujte a pôvodnú lampu si ponechajte ako záložnú a diagnostickú. Prekračovaním životnosti lampy významne narastá riziko jej explózie, ktorej je vždy lepšie sa vyhnúť.

Postupy sa zvyčajne líšia nielen podľa výrobcu projektora, ale aj podľa modelového radu. Pre inšpiráciu uvádzame pár ukážok:

 • 3M, Dukane, Elmo, Viewsonic
  1. Stlačte tlačidlo "MENU" pre vyvolanie ponuky.
  2. V prípade, že sa zobrazí ponuka EASY MENU, Pomocou tlačidla ŠÍPKA HORE / ŠÍPKA DOLE vyberte v ponuke "Go To Advance Menu ..." (Prechod k rozšírenej ponuke) a stlačte tlačidlo ŠÍPKA VPRAVO.
  3. Pomocou tlačidla ŠÍPKA HORE / ŠÍPKA DOLE vyberte v ľavom stĺpci ponuky "OPTION" (Možnosti) a potom stlačte tlačidlo ŠÍPKA VPRAVO.
  4. Pomocou tlačidla ŠÍPKA HORE / ŠÍPKA DOLE vyberte položku "LAMP TIME" (Doba používania projekčnej lampy) ponuky OPTION (alebo ADVANCED) a potom stlačte a podržte tlačidlo RESET alebo tlačidlo ŠÍPKA VPRAVO.
  5. Zobrazí sa dialógové okno. Vyberte "RESET" (Vynulovať) pomocou tlačidla ŠÍPKA HORE.
 • ASK, Infocus, Proxima
  • Spôsob 1:
   1. Zapnite projektor.
   2. Stlačte a držte tlačidlo zmenšenie hlasitosi (Vol-) a nasledovne tlačidlo zväčšenia hlasitosti (Vol+) počas min. 3 sekúnd.
   3. Svetelný indikátor by sa mal rozsvietiť zelenou farbou.
  • Spôsob 2:
   1. Zapnite projektor.
   2. stlačte tlačidlo MENU pre vyvolanie ponuky.
   3. V ponuke "About" (alebo Informácie).
   4. Po vybraní tejto položky sa zobrazí dialógové okno "Reset Lamp Timer" so žiadosťou o potvrdenie.
 • Acer séria P/H/XD/X
  1. Stlačte tlačidlo "MENU" na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli.
  2. Pomocou tlačidiel "hore" a "dolu" vyberte položku Správa
  3. Pomocou tlačidiel "hore" a "dolu" zvoľte "Resetovanie hodín Lampy“
  4. Stlačte tlačidlo ">" a potom voľbou "Áno" zapnite počítadlo hodín lampy na 0 hodín.
  5. Stlačením tlačidla "MENU" na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli sa znova zobrazí hlavná ponuka.
  6. Ak chcete zatvoriť ponuku OSD, stlačte tlačidlo "MENU" na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli. Ponuka OSD sa zatvorí a projektor automaticky uloží nové nastavenia.
 • BenQ MP610
  1. Stlačením a podržaním tlačidla Exit na projektore po dobu 5 sekúnd zobrazíte celkovú dobu používania lampy.
  2. Stlačte na projektore alebo diaľkovom ovládači tlačidlo Auto pre vynulovanie počítadla prevádzkovej doby lampy
  3. Počkajte cca 5 sekúnd, než ponuka OSD zmizne. 
 • BenQ MP777/MP776
  1. Po zobrazení úvodného loga zobrazte ponuku na projekčnej ploche (OSD).
  2. Zobrazte ponuku NASTAVENIE SYSTÉMU: Pokročilé> Nastavenie lampy.
  3. Stlačte tlačidlo MODE / ENTER (REŽIM / VLOŽIŤ).
  4. Zobrazí sa okno Nastavenie lampy. Stlačením tlačidla označte položku "Vynul. počít. Lampy "a stlačte tlačidlo MODE / ENTER (REŽIM / VLOŽIŤ).
  5. Zobrazí sa varovná správa s otázkou, či chcete vynulovať počítadlo prevádzky lampy.
  6. Označte položku Reset a stlačte tlačidlo MODE / ENTER (REŽIM / VLOŽIŤ).
  7. Počítadlo prevádzky lampy sa nastaví na "0”.
 • BenQ PB6100/PB6110/PB6200/PB6210
  1. Stlačte a podržte tlačidlo Exit na projektore po dobu 5 sekúnd aby sa zborazil celkový čas použítia projekčnej lampy.
  2. Vo chvíli, keď je zobrazená ponuka OSD Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu funkcie RESET alebo stlačte tlačitko EXIT pre opustenie funkcie.
  3. Stlačte tlačitko pre vynulovanie prevádzkovej doby lampy na nulu alebo stlačte tlačitko EXIT pre opustenie ponuky.
  4. Mala by sa vám zobraziť správa "LAMP HOUR RESET OK". Teraz môžete stlačiť tlačitko EXIT pre opustenie ponuky.
 • Boxlight, Canon, Christie, Eiki
  1. Zapnite projektor a stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa PONUKA NA OBRAZOVKE (ON-SCREEN MENU).
  2. Stlačením tlačidla PREJSŤ DOĽAVA / DOPRAVA (POINT LEFT / RIGHT) presuňte červený rámik na ikonu ponuky NASTAVENIE (SETTING).
  3. Stlačte tlačidlo PREJSŤ DOLE (POINT DOWN). Červený rámček sa presunie na položku "Vynulovať počítadlo lampy" (Lamp counter reset) a stlačte tlačidlo NASTAVIŤ (SET).
  4. Zobrazí sa správa "Vynulovať počítadlo výmeny lampy" (Lamp replace counter Reset)?.
  5. Presuňte červenú šípku na tlačidlo ÁNO (Yes) a stlačte tlačidlo NASTAVIŤ (SET).
  6. Zobrazí sa ďalšie dialógové okno pre potvrdenie. Stlačením tlačidla ÁNO (Yes) vynulujte počítadlo výmeny lampy.
  7. Po jeho vynulovaní prestane svietiť indikátor výmeny lampy VYMENIŤ LAMPU (LAMP REPLACE).
 • Epson
  1. Stlačte "Menu" pre zobrezení Konfigurácia projektora a zvoľte ponuku "Reset“
  2. Zvoľte položku "Reset Lamp Hours" a dajte potvrdte vynulovanie tlačidlom "Enter".
 • Hitachi
  1. Keď je projektor zapnutý, stlačte tlačidlo MENU pre vyvolanie ponuky.
  2. Z ponuky "OPTION" zvoľte "LAMP TIME“
  3. Stlačte a podržte tlačidlo "RESET" po dobu aspoň 3 sekúnd.
  4. Zvoľte "RESET" pre potvrdenie vynulovania.
 • LENOVO
  1. Stlačením Tlačidlá "Menu" (ponuka) otvorte premietané ponuky.
  2. Tlačidlami "Doprava" či "Doľava" prejdite na ponuku Information.
  3. Tlačidlami "Hore" či "Dole" prejdite na položku "Lamp Hour Reset".
  4. Stlačte tlačidlo "Enter" alebo "Doprava". Zobrazí sa správa "Please see user manua“
  5. Na diaľkovom ovládači stlačte kurzorové tlačidlá v tomto poradí: "Dole", "Hore", "Doľava" a "Doprava". Zobrazí sa počet hodín prevádzky žiarovky nastavený na nulu.
 • Mitsubishi
  1. Zapnite projektor.
  2. Držte "SPRÁVNE / ŠÍPKA VPRAVO", "šípka vľavo" a tlačidlo "POWER", ktoré je umiestnené na hornej časti projektora.
  3. Počkajte, až kontrolka blikne dvakrát (cca 3 sekundy)
  4. Uvoľnite "SPRÁVNE / ŠÍPKA VPRAVO" "šípku vľavo" a tlačidlo "POWER" pre dokončenie procesu resetovanie časovača lampy.
 • NEC séria NP/U/LT/VT
  • Spôsob 1:
   1. Stlačte tlačidlo "MENU" a vyberte "Resetovať“ 
   2. Zvoľte "Doba čistenia lampy" -> objaví dialógové okno -> stlačte OK.
  • Spôsob 2:
   1. Ak výbojka prekročí 3100 hod. Prevádzky, projektor nedá zapnúť.
   2. Ak sa to stane, stlačte na min. 10 sekúnd súčasne tlačidlá "ON / STANDBY" a "CANCEL" na diaľk. ovládači zatiaľ čo projektor je v režime standby. Akonáhle sa počítadlo výbojky vynuluje, indikátor LAMP prestane svietiť.
 • Sanyo
  1. Zapnite projektor.
  2. Stlačte tlačidlo «Menu». Stlačením tlačidiel «vľavo» a «vpravo» (resp. 3/4) označte položku «Settings» (Nastavenie)
  3. Stlačením tlačidiel «Šípka nahor» a «Šípka dolu» označte «Lamp Counter» (Počítadlo lampy). Stlačte «Select» (Vybrať).
  4. Na obrazovke sa zobrazi počet prevádzkových hodín lampy. Označte položku «Reset» (Vynulovať) a stlačte «Yes» (Áno) pre potvrdenie.
 • Sharp PG-B10S
  1. Zapnite projektor.
  2. Naraz stlačte a držte tlačidla "ENTER / ŠÍPKA vpravo" a "AUTO SYNC". Kým budete držať stlačené "ENTER / ŠÍPKA vpravo" a "AUTO SYNC". Stlačte za sebou tlačidla "ON" a "ŠÍPKA vľavo".
  3. Na obrazovke sa objaví "0000h" signalizujúci vynulovanie počítadla.
 • Sharp XR10S/ XR10X/XR20S/ XR20X
  1. Zapnite projektor.
  2. Naraz stlačte a držte tlačidla "MENU / POMOC", "ENTER" a "šípka dole". Kým ich budete držať stlačené, stlačte tlačidlá "STANDBY / ON".
  3. Na obrazovke sa objaví "0000h" signalizujúci vynulovanie počítadla.

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV