Ako vynulovať počítadlo nasvieteného času lampy na TV?

Po výmene lampy v televízore nezabudnite vykonať reset počítadla nasvieteného času lampy. Ak počítadlo nevynulujete, bude televízor predčasne hlásiť vysvietenie novej lampy, alebo ju dokonca odmietne naštartovať. Postup nulovania počítadla lampy nájdete v manuáli k vášmu televízoru, alebo sa môžete inšpirovať nasledujúcimi postupmi. Počítadlo lampy naopak nikdy nenulujte pred výmenou lampy. Aj ak vaša stará lampa dobre svieti a vaša TV začne hlásiť blížiaci sa koniec životnosti lampy, odporúčame ihneď objednať lampu novú. Akonáhle vám nová lampa príde, hneď ju nainštalujte a pôvodnú lampu si ponechajte ako záložnú a diagnostickú. Prekračovaním životnosti lampy významne narastá riziko jej explózie, ktorej je vždy lepšie sa vyhnúť. Konkrétne ukážky postupu resetu počítadla lampy:
 • LG
  1. Stlačte a podržte tlačidlo "MENU" na televízii alebo na ovládači než sa zobrazí ponuka.
  2. Uvoľnite najskôr tlačidlo na televízii a nasledovne na ovládači.
  3. Postupne stlačte tlačidlá: "MUTE" na ovládači a "ENTER" príp. "OK" a držte ich kým sa na obrazovke objaví hodiny prevádzky lampy.
  4. Uvoľnite tlačidlo "MUTE", potom "ENTER" / "OK".
  5. Stlačte "SELECT" raz na ovládači pre vynulovanie počítadla a druhýkrát pre potvrdenie.
 • Mitsubishi
  1. Zapnite televíziu.
  2. Ak sa na obrazovke objaví odkaz "Please Replace Lamp", stlačte "YES" alebo "ENTER“.
  3. Stlačte tlačidlo "Menu“.
  4. Z ponuky zvoľte "Low Reminder“
  5. Dvakrát stlačte tlačítko "Enter“.
  6. Vypnite televíziu.
 • Panasonic
  1. Spôsob 1:
   1. Zapnite televíziu.
   2. Ak sa na obrazovke objaví odkaz "Please Replace Lamp", stlačte "RETURN" alebo "EXIT“.
   3. Podržte tlačidlo "Vol -" na čelnom paneli TV. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo "PIP" alebo "SPLIT" (ROZDELIŤ) na dolnom riadku ovládača a držte ich minimálne 5-tich sekúnd.
   4. Uvoľnite tlačidlá v okamihu, keď sa na obrazovke zobrazí "LAMP TIME WAS RESET TO 0" oznamujúc, že počítadlo bolo obnovené.
   5. Stlačte tlačidlo "OK" pre dokončenie.
  2. Spôsob 2:
   1. Zapnite televíziu.
   2. Podržte tlačidlo "Vol -" na čelnom paneli a stlačte "RECALL" na ovládači. Po cca 3. sekundách vľavo dole na obrazovke sa rozsvieti červený indikátor.
   3. Opakovane stlačte tlačidlo "RECALL" do tej doby než červený indikátor neprestane svietiť.
 • Samsung TV
  1. Vypnite televíziu.
  2. Nasmerujte diaľkový ovládač na TV a jeden po druhom stlačte nasledujúce tlačidlá: "MUTE" "1" "8" "2" "POWER". Pri niektorých modeloch namiesto "MUTE" je potrebné stlačiť "MENU".
  3. Na obrazovke televízie sa objaví "Loading Factory".
  4. Zvoľte "Option" a stlačte "ENTER" alebo "ŠÍPKA VPRAVO“.
  5. Zvoľte "Reset lamp timer" a dajte "ENTER“
  6. Stlačte "EXIT" a tlačidlom "POWER" vypnite televíziu na dobu aspoň 5 sekúnd.
 • Sony TV
  1. Zapnite televíziu a stlačte "MENU“.
  2. Šípkami vyberte "SETTINGS" a stlačte "SELECT“.
  3. V zobrazenej ponuke vyberte "SETUP“.
  4. 4. Vyberte "Reset Lamp Timer“.
  5. Vyberte "Yes" pre potvrdenie vynulovania počítadla.
 • Toshiba TV
  1. Vypnite televízor a počkajte aspoň 10 sekúnd.
  2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá "ON", "INPUT" a "MENU" umiestnené na televízii.
  3. Pre niektoré modely môže fungovať kombinácie s tlačidlom "VOLUME" namiesto "MENU.
  4. Keď sa rozsvieti indikátor "STANDBY", môžete povoliť tlačidlá.

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV