Platí pre mňa cena s DPH alebo bez DPH? Ako je to so zasielaním mimo EÚ?

Objednávky zaslané na Slovensko

Ak sa vaša doručovacia adresa nachádza na Slovensku a uvediete v objednávke platné IČ DPH, bude vám vystavená faktúra a účtovaná čiastka za tovar aj dopravu bez DPH v súlade s článkom 196 smernice Rady 2006/112 / ES. Zákazníkom, ktorí platné IČ DPH neuvedú, bude účtovaná čiastka s pripočítanou slovenskou DPH vo výške 20%.

Objednávky zaslané do krajín EÚ (okrem Slovenska)

Ak sa vaša doručovacia adresa nachádza v EÚ a uvediete v objednávke platné IČ DPH, bude vám vystavená faktúra a účtovaná čiastka za tovar aj dopravu bez DPH. Zákazníkom, ktorí platné IČ DPH neuvedú, bude účtovaná čiastka s pripočítanou českou DPH vo výške 21%.

Objednávky zaslané do krajín mimo EÚ

Ak bude vaša objednávka doručovaná mimo EÚ, budete vždy platiť cenu bez DPH. Pri doručení zásielky mimo EÚ sa môže stať, že vám vaším colným úradom bude naúčtovaná miestna DPH a importné clo podľa colného sadzobníka. Takéto poplatky, si musíte uhradiť sami. DPH a importné clo je väčšinou účtované vtedy, ak cena tovaru v zásielke (bez zahrnutia ceny doručenia) prekročí určitú limitnú čiastku. Odporúčame vám vždy sa najprv zoznámiť s miestnou platnou legislatívou. Pre kalkuláciu dovozného cla a miestneho DPH môžete použiť napríklad online službu https://customsdutyfree.com/duty-calculator/. Tu je ukážka vyplneného formulára pre zaslanie lampy do projektora v hodnote 100 EUR bez DPH do Švajčiarska.

 

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV