Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Web Retail s.r.o. na spracovanie s cieľom registrácie a správy zákazníckeho účtu a spracovania dotazov odoslaných prostredníctvom formulárov na webových stránkach správcu. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Web Retail s.r.o., so sídlom Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, ČR, IČ: 28876431 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 150602 (ďalej len „správca“).
 •  
 • 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Politických väzňov 1597/19, Praha 1, 110 00, adresa elektronickej pošty info@projektory-lampy.sk, telefón +421 221 028 512.
 •  
 • 1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1. Účely spracovania osobných údajov sú:
  • registrácia a správa zákazníckeho účtu a účasť vo vernostnom programe: e-mailová adresa.
  • spracovanie dotazov odoslaných prostredníctvom formulárov na webových stránkach správcu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa
 •  
 • 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 • 4.1.Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje správcom uložené, je:
  • registrácia a správa zákazníckeho účtu a s tým spojená účasť vo vernostnom programe - do zrušenia zákazníckeho účtu,
  • spracovanie dotazov odoslaných prostredníctvom formulárov na webových stránkach správcu - najdlhšie 6 mesiacov po vybavení požiadavky,
  Všetky osobné údaje sú uložené a spracované najdlhšie do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním (pre tento účel spracovanie).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 • 5.1. Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • 6.1. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to odvolaním súhlasu na emailovú adresu info@projektory-lampy.cz alebo telefonicky +421 221 028 512.
 •  
 • 6.2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie máte právo požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo o odstránenie takého stavu, prípadne má právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 •  
 • 6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je potrebná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV